Site title
Subtitle
Analysering
Motivasjon
Kommunikasjon
Kundeservice
Den misfornøyde kunden
Salg
Rapporter
Kommunikasjon

Vi tar for oss kommunikasjonen mellom to mennesker og det samspillet som utvikles. Det er veldig viktig at et samspill skal fortone seg positivt, for at dette skal skje må all kommunikasjon mellom deg og kunden være uten forstyrrelser.

Hva er kommunikasjon?

Kommunikasjon mellom mennesker er delvis verbal(språklig) og delvis ikke-verbal(kropsspråk). Ordene representerer bare en liten del av den totale kommunikasjonen. Hoveddelen av vår kommunikasjon formidles gjennom synsinntrykk, som hovedsakelig utgjøres av kroppsspråket.
Den verbale kommunikasjonen står for bare 7% av den totale kommunikasjonen. 38% uttrykkes ved stemmeleie og tonefall, mens de resterende 55% uttrykkes gjennom kroppspråket.


 
HomeVisjonOm B-KompTjenesterKontakt oss