Site title
Subtitle
Analysering
Motivasjon
Kommunikasjon
Kundeservice
Den misfornøyde kunden
Salg
Rapporter
Motivasjon
 

       

        I motivasjons modulen tar vi hensyn til en rekke faktorer rundt hver medarbeider.

Fase 1

Hvordan fungerer medarbeideren.
Hvilke tanker har medarbeideren rundt sitt arbeid.
Hvordan vurderer han/hun seg selv.

Dette utføres ved en egen evaluering som er utarbeidet i sammen med lederen. Det settes opp scorecard over medarbeiderne slik leder ser sine ansattes sterke og svake sider.

Fase 2

Det foretas en medarbeider samtale uten nermeste leder til stede. Dette gjøres fordi det  skal gi det mest riktige bilde av hvordan forholde til nærmeste overordnede er.

Fase 3

En rapport med forslag om motivasjons tiltak for hver medarbeider, samt en konklusjon med felles forslag til hele bedriften/avdelingen følger med.
Det er dermed mulig å skreddersy kompetanse hevingen for bedriften.

 


 
HomeVisjonOm B-KompTjenesterKontakt oss