Site title
Subtitle
Analysering
Motivasjon
Kommunikasjon
Kundeservice
Den misfornøyde kunden
Salg
Rapporter
Salg

 

Vi er alle selgere
 

Hver gang du har kontakt med en kunde, innebærer det en mulighet for å selge. Men husk at et det overordnede målet er at alle i bedriften skal tilby best mulig service til alle kunder som de kommer i kontakt med. På lang sikt er det den instillingen som gir den beste avkastningen. Vi ser på hvordan du bør opptre for så langt som mulig å kunne hjelpe kunden til å velge riktig produkt og om hvordan du skal få kunden fornøyd, alltså hvordan du fremmer kundens interesser. Vi kommer inn på enkelte salg/argumentasjon/avsluttnings teknikker.

 
  


 
HomeVisjonOm B-KompTjenesterKontakt oss